Statement autotesten.nl

Het online automagazine Autotesten.nl richt zich op het testen van voertuigen in de automotive industrie met name nieuwe producten die zijn bedoeld voor de Nederlandse markt.

Autotesten.nl is een volledig onafhankelijk automagazine en daardoor kunnen we in onze testverslagen autonoom schrijven zonder daarmee commerciŽle belangen te schaden. De bundeling van onze expertise is onze kracht. We hebben onze activiteiten gebundeld in drie op zichzelf staande magazines te weten Autotesten.nl, Motortesten.nl en Scootertesten.nl. Hierdoor kunnen we de complete Automotive industrie bedienen, en onze expertise leveren in alle deelgebieden.

Toekomst

Met onze specifieke kennis van auto's, motoren en scooters willen wij ons in de toekomst gaan concentreren op de constant aan veranderingen onderhevige Automotive industrie. Dit gaan we doen op de volgende terreinen: electric cars, hybrides, groen rijden, Silent Tyres en andere innovatieve technieken.

Daarbij concentreren we ons vooral op: techniek, veiligheid en comfort.

Disclaimer & copyright
Alle publicaties zijn gebaseerd op ervaring en menig van de testredacteur. Alle publicaties zijn en blijven eigendom van autotesten.nl. Wilt u gebruik maken van gegevens gepubliceerd op deze site, neem dan eerst contact op met de redactie.

Aansprakelijkheid
U kunt ons niet aansprakelijk houden voor enigerlei schade als gevolg van publicaties via deze website.